2610276536 6937203075 Παντανάσσης 48, Πάτρα Αχαΐα 26221 info@tasosfakos.gr