2610276536 6937203075 Παντανάσσης 48, Πάτρα Αχαΐα 26221 info@tasosfakos.gr
hero image

 

 
 
 Τεχνικό Γραφείο - Μηχανολόγος Μηχανικός - Μελέτες - Κατασκευές - Εκδόσεις Αδειών - Πιστοποίηση CE - Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας | Πάτρα Αχαΐα


Στην εταιρεία μας ΤΑΣΟΣ Β. ΦΑΚΟΣ με έδρα τη Πάτρα Αχαΐας, σκοπός μας είναι η κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων στο χώρο των υπηρεσιών μηχανολόγου μηχανικού, εργαζόμενοι αδιάκοπα προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες που ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών μας, όντας έτοιμοι ν’ ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε απαίτηση ή πρόκληση προκύψει.

Συνεργαζόμαστε με μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων μηχανολόγων μηχανικών, οι οποίοι είναι συνεχώς ενημερωμένοι για τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες τάσεις της αγοράς, εξασφαλίζοντας με αυτό το τρόπο τη δέσμευσή μας για υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών μας, όπου είναι και η κύρια προτεραιότητά μας.


 
 
 
 

ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τεχνικό Γραφείο - Μηχανολόγος Μηχανικός - Μελέτες - Κατασκευές - Εκδόσεις Αδειών - Πιστοποίηση CE - Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας | Πάτρα Αχαΐα


Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων του κλάδου όπως μελέτη και κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εκδόσεις αδειών καταστημάτων, επιχειρήσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, βιοτεχνιών και βιομηχανιών, σύνταξη φακέλων για έκδοση πιστοποίησης CE, σύνταξη φακέλων εκτίμησης κινδύνων και μέτρων ασφαλείας, σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών, μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων κ.λ.π.


 
 
 
 
Αναλυτικότερα αναλαμβάνουμε υπεύθυνα:
 
 
 
Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κτιριακά έργα
Μελέτες πυροπροστασίας
Έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Σύνταξη μελετών επαγγελματικού κινδύνου
Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας
 
Επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κτιριακά έργα
Άδειες λειτουργίας βιομηχανιών
Άδειες λειτουργίας βιοτεχνιών
Άδειες βρεφονηπιακών σταθμών
Άδειες λειτουργίας συνεργείων αυτοκινήτων
Άδειες λειτουργίας πλυντηρίων
 
Άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Άδειες λειτουργίας συνεργείων λιπαντηρίων
Άδειες λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων
Άδειες λειτουργίας πρατηρίων αέριων καυσίμων
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Σύνταξη μελετών επαγγελματικού κινδύνου
 
 
 

 

 
 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

κι εμείς θ’ ανταποκριθούμε άμεσα και με χαρά θα σας εξυπηρετήσουμε!